Avelsmål

Målet för den renrasiga aveln är effektiva och hållbara djur som passar i olika produktionssystem. Friska djur med god exteriör är av största vikt. Grisar som föds med genetiska defekter, eller kullsyskon till grisar med genetiska defekter, utesluts från avelsverksamheten och används inte för kommande generationer av avelsdjur.

Eftersom Hampshire är en faderras läggs störst vikt på produktions- och köttkvalitetsegenskaper.

Hampshire

Som faderras ligger största fokus i avelsmålet på produktions- och köttkvalitetsegenskaper. För att få fram hållbara och robusta djur är också djurens exteriör av största vikt. Alla egenskaper är omsorgsfullt sammansatta i ett väldesignat avelsmål som lett fram till en Hampshire med hög tillväxthastighet, god foderomvandlingsförmåga och mycket god köttkvalitet.

 
Produktionsegenskaper:
Dagar vid 35 kg
Dagar vid 100 kg
Foderintag, 35 – 100 kg

Exteriör:
Exteriörbedömning
Osteokondros

Slaktegenskaper:
Köttprocent
Späck vid 100 kg

 

null
» Avelsprogram
» Avelsmål
» Insamling av data
» Avelsvärdering
» Avelsframsteg
» Artiklar
» Avelsbesättningar
» Semin och bruksgaltar
» Hampshire
» Export
» Kontakt
Övriga länkar
» HKScan Agri
» Svenska Köttföretagen
» Scan
» JSR Genetics
» ScanPig
» SLU
» Gård&Djurhälsan
» PigWin
» Svenskt kött
  Nordic Genetics 
HKSCAN SWEDEN
Torgg.4
SE-29181 Kristianstad
SVERIGE
Tel:+46 44-194 123
      +46 44-194 124


monica.hansson@hkscan.com
maria.eriksson@hkscan.com
                                               
Copyright 2012 Nordic Genetics
Användarvillkor  |  Personliga uppgifter
Logga in|